Organisatie
Malataba: de naam
Geschiedenis
Missie
Principes
Uitgangspunten
Visie
Betrokkenheid
Bestuur
Lid worden?
Volgende wedstrijd
Het zaalvoetbal seizoen is afgelopen. Bekijk het programma voor alle uitslagen.

Volledig programma
Afgelopen wedstrijd
16-04-2010 om 21:15 uur

Avanti - Malabata

Uitslag: niet doorgegaan
Shoutbox
a3v72ipr zegt:
hacked by a3v72ipr

Alle berichten
De organisatie achter Malabata
Malabata: de naam
De naam Malabata is afkomstig van een wijk met een bijbehorend strand in de stad Tanger, Marokko, dat deze naam draagt. Het is er prettig vertoeven! Malabata begon als een vrije tijdsbesteding voor een groepje vrienden. Het werd een volwaardige Futsalvereniging waarvan het eerste team op het hoogste niveau meedoet aan de Futsal KNVB- competitie. Malabata heeft sinds de oprichting in 1996 een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De vereniging kenmerkt zich door ongekende sportieve prestaties, beginnend eind jaren negentig en zich doorzettend in het heden. En wellicht in de toekomst, in de Topdivisie.
Naar boven

Geschiedenis
Malabata heeft in korte tijd geschiedenis geschreven binnen het Nederlandse Futsal. In de Roosendaalse Futsalgeschiedenis is Malabata relatief een laatkomer, waarbij al in de jaren zeventig van de vorige eeuw binnen de KNVB- competitie gevoetbald werd. Diverse verenigingen hebben in Roosendaal hun wortels geschoten. Voor Malabata begon het als een leuk tijdverdrijf voor een groep vrienden die bij verschillende veldvoetbalverenigingen hun kunsten tentoon spreidden. Al snel werd duidelijk dat de technische talenten van deze voetballers uitzonderlijk goed waren. Een uitstekende basis voor de oprichting van een Futsalvereniging. Hoewel misschien de ambities aan het begin bescheiden waren kon men na enkele jaren slechts dromen van de hoogste regionen van de Futsalcompetitie in Nederland. Aan de basis hiervan stonden uitmuntende resultaten. Hoogtepunten waren het spelen van de finale van de play- offs in het seizoen 2005/2006 en de uitverkiezing tot Roosendaals sportteam van dit seizoen. Ook in het bekertoernooi kon de vereniging bogen op een uitstekende reputatie. De goede prestaties, de attractieve aanvallende speelstijl van de vereniging met een hoog aantal doelpunten per seizoen en de beschikking over zeer talentvolle spelers heeft ertoe bijgedragen dat Malabata door een trouw schare aan supporters wordt ondersteund, bij thuis- en uitwedstrijden! Deze aanhang is vooral bekend geworden door de ambiance die het cre�ert. Daarmee geeft Malabata een uitstekend visitekaartje af aan de buitenwacht.
Naar boven

Missie
De vereniging biedt op zowel prestatief als recreatief niveau de Futsalsport (in teamverband) aan een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap. Dit wordt mogelijk gemaakt door een hechte verenigingsstructuur. Hierin zijn, naast het (prestatief en recreatief) beoefenen van deze sport, een stevige verenigingsleven, verankerd.
Naar boven

Principes
Binnen Malabata gelden de volgende principes:
 • respect en tolerantie;
 • sportiviteit;
 • prestatiegerichtheid;
 • verbondenheid en
 • prettige sfeer binnen de vereniging.

 • Naar boven

  Uitgangspunten
  De vereniging is onafhankelijk in de realisatie van haar doelstellingen en is daarbij niet gelieerd aan welke politieke, religieuze, of andere ideologie.

  Prestatief
  De voetbalprestaties door oefening, wedstrijden en een aangepaste leefwijze steeds verder verbeteren (prestatievoetbal). Het doel van de prestatieve teams is om op een zo hoog mogelijk competitieniveau uit te komen en daarbij een zo hoog mogelijke positie op de ranglijst te verwerven.

  Recreatief
  De Futsalsport recreatief beleven (recreatievoetbal). Het doel van de recreatieve teams is om op een competitieniveau uit te komen waarbij de kans bestaat dat er regelmatig punten worden behaald.
  Naar boven

  Visie
  Malabata wil vanuit haar naamsbekendheid en de bereikte resultaten van de afgelopen jaren voort gaan bouwen aan een degelijke organisatie. Deze zienswijze is vastgelegd in het beleidsplan 2008-2013. Speerpunten in het beleid zullen zijn:
 • Stevige organisatie, met voldoende draagvlak/- kracht en duidelijke takenverdeling, die aan de (hoge) eisen van professionele sportbeoefening moet voldoen;
 • Ten grondslag aan deze organisatie moet een gezond financieel plan liggen;
 • Attractief en aanvallend, dominant en initiatiefrijk spel;
 • Wervingscampagne van goed/ hoogopgeleid kader aan de ene kant en vergroting van het ledenbestand aan de andere kant;
 • Gedegen jeugdopleidingtraject, gesteund door een helder jeugdbeleidsplan.

 • Naar boven

  Maatschappelijke betrokkenheid Malabata
  Het is bewezen dat sport vele positieve effecten kan hebben op diverse vlakken. Sport zorgt voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel van beoefenaars en andere betrokkenen, sociale integratie (van groepen), verbetering binding in de samenleving, activering van individuen, etc. Een ander aspect dat van belang is in deze is de kleine deelname van allochtonen groepen, binnen alle leeftijdscategorie�n, aan sportactiviteiten, zowel binnen een vereniging als daarbuiten. Dit heeft verschillende oorzaken. Gebrek van kennis over 1. de gezondheidsvoordelen van sport (inherent hieraan is het vaker voorkomen van (ernstige) overgewicht bij deze groepen en rookgedrag), 2. voor sociale contacten bevorderende effecten, 3. verenigings- structuren en �cultuur, 4. het gevoel niet geaccepteerd te worden binnen een bepaalde vereniging, 5. Financi�le factoren, etc. Malabata neemt haar verantwoordelijkheid en werkt actief aan programma�s voor de genoemde minder actieve (allochtone) groepen. Zo vertaalt zich dit in een geweldige aanwas van leden in het seizoen 2008/ 2009. Maar liefst dertig jeugdleden en veertig recreatieve senioren zijn ingeschreven als lid voor het seizoen 2008/ 2009. Concreet is de vereniging gegroeid van 2 tot 10 teams. Dit bewijst dat de vereniging midden in de samenleving staat en dat het een positieve bijdrage kan leveren aan de realisatie van de hierboven genoemde effecten van sport. Malabata laat tevens zien dat de nodige afstemming van het aanbod aan activiteiten en de realisatie van de nodige begeleidingstaken goed aankan. Hierbij is bijvoorbeeld rekening gehouden met de financi�le situatie van (de ouders van) jeugdleden. Over het algemeen is deze relatief zwak. Voor het seizoen 2008/ 2009 worden de jeugdleden ontheven van het betalen van contributie. Middels sponsoring wordt dit gecompenseerd. Voorts is er een goede wisselwering tussen de verschillende afdelingen. Zo komen bijv. de begeleiders van de jeugdteams uit de selectie- en seniorenteams. Ruim de helft van de bestuursleden is tevens actief voetballer binnen de vereniging. De activiteiten binnen de vereniging worden uitgevoerd volgens het principe: van en voor ons!
  Naar boven

  Bestuur
  Het bestuur bestaat uit negen leden, die een brede maatschappelijke vertegenwoordiging hebben. Verder zijn er verschillende commissies werkzaam, die zich ondermeer bezig houden met de jeugd, senioren- teams, organisatie evenementen zoals thuiswedstrijden, ontwikkeling beleid, etc.
  Bestuursleden:
  Mhamed El Abdouni (voorzitter), Rachid Benali (Secretaris), Said Azzouz (penningmeester), Mohamed Achahchah (bestuurslid Sponsoring), Rachid Ouladali (Co�rdinator Veiligheid), Soulimane Nouhi (Bestuurslid PR- & Communicatie), Mohammed Mojaed (Co�rdinator Jeugd), Ahmed Bouzidi (Co�rdinator Recreatieve Senioren), Mohamed Amezian (Bestuurslid Fair Play), Mounir El Fahmi (Scouting).
  Naar boven

  Lid worden?
  Kun je je vinden in de visie van Malabata en wil je lid worden? Neem contact op met het bestuur van Malabata op E-mail: [email protected]. Of kom eens langs bij thuiswedstrijden van de selectie, jeugd of recreatieve senioren. Zie programma.
  Naar boven

  Sponsors